Domein doorsturen naar een andere url

Je kan een domein eenvoudig laten doorsturen zodat deze verwijst naar een andere url. Afhankelijk of je een pakket hebt is de procedure hiervoor net iets anders.

Doorlinken zonder pakket

Gaat het om een domein zonder pakket, log dan in op Oni.nl met je klanten-id inloggegevens en ga vervolgens naar: Mijn account > Domeinen > domeinnaam.nl > Eigenschappen. Onder het kopje 'Url doorsturen' vind je de mogelijkheid om een zogenoemde 301-redirect in te stellen.

Doorlinken met pakket

Als je wel een pakket op je domeinnaam hebt dan verwijst het domein al naar een stukje webruimte en zal je de doorverwijzing zelf handmatig moeten aanmaken, gelukkig is dit niet moeilijk.

Maak op je computer een bestand aan genaamd index.php met een eenvoudige tekstverwerker zoals Notepad of Textedit (gebruik hiervoor geen Word of iets dergelijks). In dit bestand zet je het volgende:

<?php
    Header("Location: http://een-url.nl/naar-ergens/", true, 301);

Dit bestandje kan je vervolgens met SFTP uploaden naar de HTML map van je webruimte.