Domeinnaam opzeggen of wegverhuizen

Automatische verlenging

Nadat je een domeinnaam bij Oni hebt besteld zal deze jaarlijks automatisch verlengd worden op de verlengingsdatum. Rond die tijd ontvang je van ons een factuur. Ongeveer 90 dagen voor de verlengingsdatum ontvang je van ons een herinneringsmail om je te attenderen op de naderende verlenging.

Domeinnaam opheffen

Mocht je van een domeinnaam af willen zien dan kun je dat tot één kalendermaand van te voren aan ons doorgeven. Log hiervoor in op Mijn account met je klanten-id inloggegevens, ga naar Domeinen en kies het betreffende domein. Zet vervolgens op het tabblad Eigenschappen het Automatisch verlengen voor dit domein uit.

Wegverhuizen

Uiteraard mag je een domeinnaam, zonder opgaaf van reden, wegverhuizen naar een andere provider. Neem contact met ons op om de benodigde EPP-code te ontvangen. Wees wel op ruim tijd om een onbedoelde verlenging bij ons te voorkomen.