Disclaimer

Deze website is getest en goed bevonden op de volgende browsers en platformen:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer Edge
  • Chrome
  • Safari
  • Iphone
  • Android

Ontwerp en illustraties:
Arthur van 't Hoog

Webdevelopment:
Filidor Wiese

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oni Studio is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Oni Studio besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Oni Studio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

© 1999-2024 Oni Studio. Alle rechten voorbehouden.