Webhosting zonder domein

In sommige gevallen kan het handig of noodzakelijk zijn om enkel een webhosting pakket bij Oni af te nemen en niet ook een domeinnaam. Bijvoorbeeld omdat je het pakket eerst volledig wilt (laten) inrichten voordat de verhuizing in gang wordt gezet, of om praktische redenen het domein niet verhuisd kan worden.

In zulke gevallen bieden we in de bestelprocedure de optie om te kiezen voor "Verhuis niet". Je besteld dan alleen een pakket, het domein blijft waar deze is. Uiteraard betaal je in dat geval ook geen registratie kosten.

Domein doorverwijzen met DNS

Zodra het hosting-pakket besteld en geactiveerd is, is het mogelijk om er bestanden naar toe te uploaden. Deze bestanden zijn dan nog niet direct te bereiken via de browser. Hiermee heb je de mogelijkheid het pakket alvast volledig in te richten en zo een minimale downtime te garanderen. Je verwijst het domein namelijk pas door zodra de website goed werkt.

Het doorverwijzen van het domein naar ons hosting platform kan op twee manieren:

 1. Het hele domein doorverwijzen naar Oni
 2. Alleen de website van het domein doorverwijzen naar Oni

Hele domein doorverwijzen

Als je niet alleen de website maar ook e-mail door ons wilt laten afvangen, kies dan voor deze optie. Verzoek aan je huidige provider om de nameservers van het domein te veranderen in:

  ns-zone-a.oni.be
  ns-zone-b.oni.nl
  ns-zone-c.oni.eu

Deze optie is het meest eenvoudig omdat daarmee het technisch beheer van dit domein geheel bij ons komt te liggen. Na de aanpassing kan het nog tot een dag duren voordat deze voor iedereen overal zichtbaar is.

Website doorverwijzen

Als je liever alleen de website bij ons wilt laten hosten en e-mail wilt laten zoals het is, kies dan voor deze optie. Verzoek aan je huidige provider om de volgende nameserver instellingen door te voeren:

www   A	45.63.40.124
@    A    45.63.40.124

Na de aanpassing kan het nog tot een dag duren voordat deze voor iedereen overal zichtbaar is.

Geavanceerd: pakket alvast bekijken

Developers kunnen de inhoud van het pakket alvast bekijken zonder daarvoor het domein door te verwijzen. Dit kan handig zijn om de geplaatste website te bezoeken en controleren. Hiervoor kun je een locale DNS uitzondering maken voor dit domein in de zogeheten hosts-file. Op een Apple of Linux computer is deze te vinden in /etc/hosts, op een Windows computer in C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

Zet daar de volgende regel in:

45.63.40.124  domein.nl www.domein.nl