Met SSH inloggen op je account

SSH maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer en op afstand commando's uit te voeren via een terminal. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

Oni SSH Terminal

Command line toegang kan handig zijn voor webontwikkelaars die bijvoorbeeld gebruik maken van versiebeheer en graag een "git clone/pull" willen uitvoeren in het hosting pakket. Daarnaast hebben we ook andere populaire devtools binnen onze SSH omgeving beschikbaar gemaakt, zoals NPM en Composer.

Disclaimer

SSH is een krachtige tool die niet voor iedereen is weggelegd. Het is relatief eenvoudig om per ongeluk, met een verkeerd gekozen commando, alle bestanden in het hosting pakket te verwijderen of deze op een andere wijze onbruikbaar te maken. Wees voorzichtig met het gebruik ervan, kopieer bijvoorbeeld niet klakkeloos allerlei commando's die je online kunt vinden.

Public key installeren

Uit veiligheidsoverwegingen is SSH toegang tot je webruimte alleen mogelijk middels een private/public keypair. Via onze webinterface (Mijn account > Domeinen > domeinnaam.nl > Toegang) kun je je persoonlijke public key invoeren. Na ongeveer een minuut wachten kun je gaan inloggen met:

$ ssh jouwuser@ssh.oni.nl

Zie deze pagina voor hulp bij het genereren van een private/public keypair. De public key is de inhoud van het "id_rsa.pub" bestand en ziet er ongeveer zo uit:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDbd5qLqpwHH5xfpNcCQVfLnNZ0KH9fsLaouCTTbiEswFEgCK0jHZl9fUmwmFBWZPYdAVhqQQEEkmM3htH8toChBPa80fh89CnzZOqS12MNyAuckrqqI8EOneGQsgiocoElcZcG5vA/Zg8XNMtTuPXbzdivexiRtok3HTGrFE29tQdi+7SuenoZN59SR7iQjmmICreBus6e1b23oRJP7jSkZ0dY4QMACthzrbbz4J91Wzysgy10YxD6AcesxW8Zu6+iYko68+vMPehDj9bvBCKK0njj8lsypHCw4KhWuoE7mvMzw9X2qO9xXCJBbeBkv96FXPQ2gMmUtJp95p3KJXtOzN8oTEI6/w9xM65UbC4cYIc0Tt6T3FNOhzygx87EoZJvwdwlv4GN367Yxw76riky9hvj+3a6cSODzti5kntER7DWxwDa12WWDHyOFTgajwvvLl6YOTqgOYR6GQP0R2k1HSxt84FcT3QWmor6bn6cC19iA+hxiDEgGIWLVNSIjgc/y4rXxaqeNperjIDSbM/eCSjKk4TabdxjW/rklJcDmqffvS55wiFr1rRdm4CNLEwntQ3U2LPslOW0w5jh56nF9yI9Jchn43sFDRCLFBm22QPD15zr1KextusFwk63Wy1BZwNJkV8CrKTF9o2/ynPpfvChuDiYgb/dB9tzvl8Utw== your_email@example.com