Cronjobs instellen

In dit artikel:

Met een cronjob kun je periodiek een url binnen je website aanroepen. Dit kan worden gebruikt voor het uitvoeren van geautomatiseerde taken zoals bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, het verwerken van orders of het opschonen van een database.

Je kan een cronjob instellen voor een domein op Mijn account > Domeinen > domeinnaam.nl > Cronjobs. Daarbij wordt gevraagd om:

NaamOm de cronjob makkelijk te kunnen identificeren, deze mag je zelf bedenken
UrlWelke url geautomatiseerd moet worden aangeroepen
FrequentieWanneer en hoe vaak
Mail output naarWaar de eventuele error output naartoe moet worden gemaild
Mail output bij succesStandaard wordt alleen bij errors een mail verstuurd, met deze optie kun je instellen dat je ook bij succes de cron output wilt ontvangen.

Frequentie

Met het frequentie veld kan aangegeven worden wanneer en hoe vaak de cronjob uitgevoerd moet worden. Daarbij zijn een aantal standaard opties beschikbaar, zoals "elk uur" of "iedere woensdag". Maar je kunt ook kiezen voor "Anders" om een eigen frequentie te specificeren middels de volgende vijf velden:

Minuut[0-59]
Uur[0-23]
Dag[1-31]
Maand[1-12]
Weekdag[0-7], 0 = zondag, 1 = maandag, enzovoorts

Een asterisk (*) staat voor iedere, bijvoorbeeld iedere minuut. Wil je om de twee uur de cronjob uitvoeren, dan kan dat met "*/2" in het uur veld. Tot slot is het ook mogelijk om een reeks aan te geven, bijvoorbeeld "15-20" en "15,16,17,18,19,20" zijn gelijk. Zoals je ziet is deze wijze van invoeren zeer krachtig en kan je hier praktisch alle gewenste tijdstippen mee aanduiden.

Voorbeeld:

Iedere dag om 8:45 's ochtends, maar niet in het weekend, kan als volgt worden aangegeven

Minuut: 45
Uur: 8
Dag: *
Maand: *
Weekdag: 1-5 

Errors

Bij iedere aanroep wordt gekeken naar de status code en response die teruggegeven wordt. Bij een 200 wordt uitgegaan van een succesvolle aanroep.

Bij een HTTP-foutmelding krijg je een melding op het opgegeven mailadres. Na herhaaldelijk opeenvolgende foutmeldingen zullen we de cronjob tijdelijk uitschakelen, deze kan je zelf opnieuw aanzetten in het Cronjobs tab van het betreffende domein. De maximale uitvoer tijd van de aanroep is 180 seconden waarna deze een time-out krijgt.