Anti-spam beleid

Wij hanteren een strikt Anti-Spam beleid, bij een eventuele (bewust of onbewuste) overtreding zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen om onze dienstverlening te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het afsluiten van je account. Ook kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Zie artikel 9.5, 10.5 en 21 van onze Algemene Voorwaarden.

Wat is spam?

Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: mail die in grote hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere hoeveelheid e-mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn.

Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een e-mail ongevraagd en in bulk verzonden te zijn. Ongevraagde e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt, etc. Bulk e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan e-mail die je ontvangt via mailinglists en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd en in bulk verzonden maakt een e-mail tot spam.

Vaak (maar niet altijd) gaat het om commerciële mail: men wil je een product verkopen, van viagra of een hypotheek tot prozac of pornografie. Ook ongevraagde aankondigingen van culturele evenementen, politieke of activistische oproepen en dergelijke vallen echter onder de noemer "Spam".

Maar 't is voor een goed doel! Mag dat ook niet?

Nee, ook voor een goed doel mag je niet spammen, want spam blijft spam. Bovendien, wat jij een goed doel vindt (een oproep voor een demonstratie of het zetten van een handtekening) vindt een ander wellicht een ongewenste politieke uiting.

Hoe mag ik dan wel een mailing versturen?

Je mag alleen massa email versturen als de ontvangers hier expliciet en aantoonbaar om gevraagd hebben. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van massa mail (opt-out/opt-in) is binnen ons netwerk niet toegestaan.

Wat is precies de goede manier?

De eigenaar van een e-mailadres moet expliciet en aantoonbaar toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Dat is betrouwbaar te verifiëren door gebruik te maken van confirmed opt-in.

Na aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mail adres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de mailinglist (of voor een nieuwsbrief of iets dergelijks). Indien de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging terugstuurt, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht). Het is dus de bedoeling dat bij een inschrijving de gebruiker expliciet en aantoonbaar toestemming geeft voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Geeft hij deze toestemming niet en ontvangt hij wel e-mail van die mailinglist, zijn die e-mails op te vatten als spam.

Leg deze opt-in (het tijdstip, e-mailadres en ip-adres) ergens vast, bijvoorbeeld in een database. Wij of de internet toezichthouder ACM kunnen je verzoeken om de confirmatie van de klagende partij te overleggen. Kun je dit niet dan kunnen wij niets anders dan er van uitgaan dat het spam is.

Zie ook de website van het ACM over de regels omtrent het versturen van e-mail.

Ik heb van jullie een email gekregen met daarin een spamklacht. Wat nu?

We zijn hier heel duidelijk in, er moet actie ondernomen worden om herhaling te voorkomen. Op welke manier dit zal zijn ligt aan de dienst die afgenomen wordt. Mocht het vaker voorkomen dan zijn wij genoodzaakt je account af te sluiten, eventuele kosten (zoals bijvoorbeeld het moeten inhuren van systeembeheerder capaciteit buiten werktijden) kunnen daarbij in rekening worden gebracht. Zie artikel 9.5, 10.5 en 21 van onze Algemene Voorwaarden.

Waarom nemen jullie zulke strikte actie?

Allereerst heeft iedereen een ontzettende hekel aan spam, wordt daar dus geen medeplichtige aan. Ten tweede is de reputatie van onze mailservers cruciaal voor het kunnen leveren van een goede dienstverlening. Als vanaf onze mailservers spam wordt verstuurd dan kunnen deze geblacklist worden waardoor het voor bepaalde tijd niet meer mogelijk is e-mail af te leveren bij bepaalde providers. Andere klanten hebben hier dan dus last van, waardoor deze mogelijk om die reden zelfs bij ons weg gaan. Bij vermeend misbruik moeten wij dus drastische maatregelen nemen om de continuïteit van onze dienstverlening te bewaken.