Memcached

Memcached is een in-memory key/value database waar met PHP vliegensvlug data in opgeslagen en uitgelezen kan worden. Deze cache dient als een opslag van tijdelijke data dat tussen requests van bezoekers hergebruikt kan worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de laadtijd van pagina's verder worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld eerder opgebouwde html-pagina's versneld uit geheugen te serveren.

Activeren

Je kunt Memcached aanzetten voor je domein door in te loggen op je account en naar Domeinen > domeinnaam.nl > Databases te gaan. Zet daar Memcached op Actief en wacht enkele minuten voordat je ermee kunt verbinden.

Let op: deze functie is vanaf het Plus pakket beschikbaar.

Wordpress

Voor Wordpress gebruikers zijn er diverse plugins die ondersteuning bieden voor Memcached, zoals W3 Total Cache:

W3 Total Cache

Daarbij heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om hele pagina's of complexe database queries te cachen.

Codematig verbinden

Ook zou je handmatig vanuit PHP code kunnen verbinden met de Memcached server.

<?php
$memcache = new Memcache;
$memcache->connect('localhost', 11211) or die ("Could not connect");
$version = $memcache->getVersion();
echo "Server's version: " . $version;

Object opslaan

<?php
$tmp_object = new stdClass;
$tmp_object->str_attr = 'test';
$tmp_object->int_attr = 123;
$memcache->set('key', $tmp_object, false, 10) or die ("Failed to save data at the server");
echo "Store data in the cache (data will expire in 10 seconds)";

Object terughalen

<?php
$get_result = $memcache->get('key');
echo "Data from the cache:";
var_dump($get_result);

Zie voor meer informatie de PHP manual