Memcached als cache gebruiken met PHP

Memcached is een in-memory cache waar met PHP vliegensvlug data in opgeslagen kan worden en weer uitgelezen kan worden. Deze cache dient als een opslag van tijdelijke data dat tussen requests van bezoekers hergebruikt kan worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de laadtijd van pagina's verder worden geoptimaliseerd door eerder opgebouwde html-pagina's versneld te serveren.

Nb. Vanaf het Plus pakket kan hiervan gebruik gemaakt worden.

Verbinden met Memcached server

<?php
$memcache = new Memcache;
$memcache->connect('localhost', 11211) or die ("Could not connect");
$version = $memcache->getVersion();
echo "Server's version: ".$version."
";

Object opslaan

<?php
$tmp_object = new stdClass;
$tmp_object->str_attr = 'test';
$tmp_object->int_attr = 123;
$memcache->set('key', $tmp_object, false, 10) or die ("Failed to save data at the server");
echo "Store data in the cache (data will expire in 10 seconds)
";

Object terughalen

<?php
$get_result = $memcache->get('key');
echo "Data from the cache:
"; var_dump($get_result);

Zie voor meer informatie de PHP manual